SysTec logo, prikkegrid med ulike størrelser som utgjør en Y, med teksten SYSTEC SOLUTIONS på høyreside, med hvit tekst.
IT-drift

IT-drift

Blågrønne prikker på rekke i varierende størrelse.
IT-drift bidrar blant annet til at bedrifter har tilgang på nødvendig ekspertise, og i tillegg til at det er kostnadseffektivt bidrar til at bedrifter kan sette søkelys på sine kjernevirksomheter.
Illustrasjon av ulike digitale enheter som sammenkobles og holdes oppdatert, som en illustrasjon på IT-drift.

Om IT-drift

Det er mange gode grunner til at norske bedrifter overlater sin IT-drift til en erfaren IT-leverandør. Både IT-drift og IT-sikkerhet utvikler seg stadig i takt med at ny teknologi blir tilgjengelig samtidig som bedriftenes behov utvikler seg.
Dette medfører at det å drifte et sikkert og velfungerende IT-miljø kan være en utfordrende oppgave for bedrifter.

Få tilgang på utvidet ekspertise

Ofte har ikke bedrifter en intern driftsavdeling med tilgang på nødvendige ressurser for at virksomhetens IT-miljø skal fungere best mulig. Ved å benytte en ekstern IT-leverandør får dere tilgang på spesifikk og oppdatert ekspertise.

Kostnadseffektivt og forutsigbart

Ved vekst vil det være behov for flere ressurser, mer utstyr og flere tilganger.
Ved å overlate drift til ekstern leverandør kan du forholde deg til et fast beløp hver måned pr bruker, og enkelt skalere ved behov.

Support

Med tilgang til prioritert brukerstøtte vil ansatte kunne få bistand direkte fra ekstern leverandør slik at bedriften i større grad kan sette søkelys på sin egen kjernevirksomhet.

Teknologi i utvikling

Med en intern IT-avdeling er det kostbart og tidkrevende å være oppdatert på ny teknologi. For en profesjonell IT-leverandør er ny teknologi en viktig del av kjernevirksomheten. Dette medfører at leverandøren bidrar til å utvikle bedriften med ny teknologi og sikkerhet.

Tid til kjernevirksomhet

Dette bidrar til en mer produktiv bedrift. Du får tilgang på ekspertise, forutsigbare kostnader, blir bedre beskyttet mot trusler, samt kontinuerlig oppdatert på moderne teknologi.

Alt dette gjør at bedriften kan sette søkelys på det som er deres kjerneoppgaver.

Har din bedrift behov for IT-drift?

Ta direkte kontakt med vår rådgiver og ekspert på feltet, eller benytt kontaktinformasjonen du finner på knappen under, så får du hjelpen du trenger!

Svart-hvitt portrett av Pål Grandahl.

Pål Grandahl

Daglig leder
+47 48 19 28 80

Våre pakker

Finn pakken som passer for deg og din bedrift, eller ta kontakt om du har noen spørsmål.

Tjeneste

Pris Per bruker per måned
 • E-post, kalender og kontakter
 • Avansert e-post trusselbeskyttelse
 • Multifaktor autentisering
 • Prioritert brukerstøtte
 • Office på web
 • Microsoft Teams
 • OneDrive og Sharepoint
 • Avansert multifaktor autentisering
 • Antivirus
 • Automatiske sikkerhetsoppdateringer
 • Utvidet sikkerhetskopiering av epost og OneDrive data.

Basic

105,-  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Medium

216,-  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Standard

880,-  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Basic

105,- Per bruker per måned
 • E-post, kalender og kontakter
 • Avansert e-post trusselbeskyttelse
 • Multifaktor autentisering
 • Prioritert brukerstøtte

Medium

216,- Per bruker per måned
 • E-post, kalender og kontakter
 • Avansert e-post trusselbeskyttelse
 • Multifaktor autentisering
 • Prioritert brukerstøtte
 • Office på web
 • Microsoft Teams
 • OneDrive og Sharepoint

Standard

880,- Per bruker per måned
 • E-post, kalender og kontakter
 • Avansert e-post trusselbeskyttelse
 • Multifaktor autentisering
 • Prioritert brukerstøtte
 • Office på web
 • Microsoft Teams
 • OneDrive og Sharepoint
 • Avansert multifaktor autentisering
 • Antivirus
 • Automatiske sikkerhetsoppdateringer
 • Utvidet sikkerhetskopiering av epost og OneDrive data.